BİLGİ
BANKASI

TNB Teknoloji Bilgi Bankası’ndan; başvuru evrakları, mevzuatlar, yetki belgeleri, sertifikalar ve kullanım kılavuzları hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

 

BAŞVURU EVRAKLARI

Bireysel Kep Hesabı Açılması İçin Gereken Belgeler:
1. Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmî belge
2.
Bireysel Müşteri Taahhütnamesinin imzalı hali
3. Başvuru sırasında sözleşmenin eki olarak imzalanacak, eksiksiz ve hatasız doldurulmuş, TNB TEKNOLOJİ Bireysel KEP Hesabı Başvuru Formu.
*Önemli*Bireysel online başvuru sırasında elektronik imza ya da mobil imzanız ile bireysel müşteri taahhütnamesini sistem üzerinden imzalayabilirsiniz. Bu durumda yukarıda belirtilen belgelerin ayrıca teslim edilmesine gerek yoktur.
Seçmiş olduğunuz tarife E-imzalı bir tarife ise, (KEP ve e-imza alacak kişinin aynı kişi olması kaydı ile) yukarıdaki belgelere ek olarak;
1. E-imza başvuru formu
2. Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen resmi belgesi ve belgenin fotokopisi,
3. Sertifika içine çalıştığınız kurum bilgisi eklenecek ise 6 aydan eski olmamak kaydıyla “Ticaret Odası Faaliyet Belgesi”nin aslı ve firma yetkilisi imza sirkülerinin fotokopisinin KEP başvuru belgeleri ile beraber işlem yetkilisi tarafından şahsen kimlik doğrulama merkezine teslim edilmesi gerekmektedir. Bireysel KEP hesabı ile birlikte seçilen e-imza paketinde, e-imzayı alacak kişinin kimlik doğrulama işlemi:
1. Merkezde,şubemizde ve de TNB TEKNOLOJİ bayilerimizde,
2. Noterde

Kurumsal Kep Başvurusu:
1. Tüzel kişinin MERSİS Numarası var ise MERSİS Numarası kaydı ve numarası
2. Ticaret icil numarasını içeren, Ticaret Sicil Memurluklarından alınmış olan Ticaret Sicil Tasdiknamesinin veya Faaliyet Belgesinin fotokopisi
3. Noter onaylı imza sirkülerinde yer alan yetkilendirmelere uygun olarak imzalanmış ve kaşelenmiş
Kurumsal Kullanıcı Taahhütnamesi
4. Tüzel kişilerin işlem yetkilisi olarak belirledikleri kişilerin kimlik tespiti için nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, avukatlık belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmî belge
5. Noter onaylı imza sürkülerinin aslı ya da noter onaylı ‘aslı gibidir’ orjinali (TNB TEKNOLOJİ merkezine gelen ya da yerinde kimlik doğrulama hizmetinden faydalanan şirketlere imza sirkülerinin orijinalinin görülmesi esas olmak üzere fotokopisi ile işlem yapılır. )
6. Başvuru sahibinin şirketin kanuni temsilcisi olduğu ilan edilen, imza sirkülerinin müstenidatı Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi
7. İşlem yetkilisi, şirketin kanuni temsilcisi değil ise noter onaylı KEP konulu vekaletnamenin aslı ( Vekaletname Örneği )
Seçmiş olduğunuz tarife E-imzalı bir tarife ise, yukarıdaki belgelere ek olarak;
1. E- imza Başvuru Formu
2. Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen resmi belgesi ve belgenin fotokopisi,
3. Sertifika içine çalıştığınız kurum bilgisi eklenecek ise 6 aydan eski olmamak kaydıyla “Ticaret Odası Faaliyet Belgesi” nin aslı ve firma yetkilisi imza sirkülerinin fotokopisinin KEP başvuru belgeleri ile beraber işlem yetkilisi tarafından şahsen kimlik doğrulama merkezine teslim edilmesi gerekmektedir.
Kurumsal KEP hesabı ile birlikte seçilen e-imza paketinde, e-imzayı alacak kişinin kimlik doğrulama işlemi
4. Merkezde,şubemizde ve de TNB TEKNOLOJİ bayilerimizde yapılabilmektedir.
5. Noterde yapılabilmektedir.

1. Kurumun KEP adresi almayı talep ettiğine dair kurumu temsile yetkili yöneticinin imzası ile hazırlanacak üst yazı
2. Kurum yetkilisinin
Atama Yazısı Örneği   (Aslı Gibidir Onaylı)
3. Kurumu temsile yetkili kişi tarafından imzalanan ve kurum kaşesi ile kaşelenmiş Kamu Kullanıcı Protokolü  
4.  Kamu Kep Hizmeti Başvuru Formu
 Kurum Bilgileri (Ek.1.a)  Kep Adresi Bilgileri (Ek.1.b) (Her KEP Hesabı için 1 adet)  Kurum İşlem Yetkilisi Bilgileri (Ek.1.c) (Tüm KEP Hesapları için)
5. Kimlik tespiti amacıyla, İşlem Yetkilisinin, kurum yetkilisi tarafından imzalı ve kaşeli, üzerinde fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı, Pasaport ya da Sürücü Belgesi Kamu kurumları www.tnbteknoloji.com.tr ’da online ön başvuru yaptıktan sonra kamu başvuru kılavuzu e- postanıza yollanacaktır. Yardım için çağrı merkezimizi arayabilirsiniz.
Seçmiş olduğunuz tarife E-imzalı bir tarife ise, yukarıdaki belgelere ek olarak;
1. E- imza Başvuru Formu  
2. Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen resmi belgesi ve belgenin fotokopisi,
3. Sertifika içine çalıştığınız kurum bilgisi eklenecek ise 6 aydan eski olmamak kaydıyla “Ticaret Odası Faaliyet
Belgesi” nin aslı ve firma yetkilisi imza sirkülerinin fotokopisinin KEP başvuru belgeleri ile beraber işlem yetkilisi tarafından şahsenkimlik doğrulama merkezine teslim edilmesi gerekmektedir. Kamu KEP hesabı ile birlikte seçilen e-imza paketinde, e-imzayı alacak kişinin kimlik doğrulama işlemi
1. Istanbul ve Ankara’da TNB TEKNOLOJİ merkezinde ya da şubesinde,
2. Noterde
3. E-imza sahibi olacak kişinin bireysel KEP hesabı edinmesi yolu ile TNB TEKNOLOJİ bayilerinde yapılmaktadır.

· E- imza Başvuru Formu
· Kimlik (Kimlik doğrulama sonrasında sadece fotokopisi alınacaktır.
· Ödeme Dekontu

· E- imza Başvuru Formu
· Kimlik (Kimlik doğrulama sonrasında sadece fotokopisi alınacaktır.
· Ödeme Dekontu
· İmza Sirküleri fotokopisi
· Faaliyet Belgesinin son 6 aylık halinin aslı

TNB Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş ; TNB E-imza NES Hizmet Sağlayıcısı olarak kendi e-imzasını ürettiği gibi, bazı elektronik hizmet sağlayıcılarının da e-imzalarını ayrıca üretebilmektedir. Bunun için alacağınız destek farklılık gösterebilir. Aldığınız e-imza için doğru destek ürününü seçinizden emin olunuz.

Anasayfaya Dön
x

E- Güven
E-imza Desteği Almak için Lütfen

Tıklayınız

E- Tuğra
E-imza Desteği Almak için Lütfen

Tıklayınız

Kep ve Diğer Çözümlerimiz
Hakkında Destek Almak için Lütfen

Tıklayınız