TNB TEKNOLOJİ OLARAK, NOTERLERİMİZE HİZMET ETMEYİ HEDEFLEYEN BİR ŞİRKETİZ

turk-internet.com: Raşit Bey, sizinle KEP konusunu konuşmak istiyoruz. KEP pazarı ne durumda? Ama öncelikle bize okuyucularımız için KEP ne anlama geliyor, açıklar mısınız?


   Çok teşekkür ederim Füsun Hanım. Öncelikle bu fırsat için size şirketim adına şükranlarımı arz ediyorum. Efendim, Kayıtlı Elektronik Posta kelimelerinin kısaltılmışından oluşuyor KEP. Kayıtlı Elektronik Posta, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş şirketler tarafından gerçekleştirilen kamu hizmeti. Şu anda halen 8 şirketimiz bu hizmeti sunuyor.

Güven timsali noterlerimizin meslek örgütü Türkiye Noterler Birliği’nin teknoloji şirketiyiz biz. TNB Teknoloji, uzun ismi ile TNB Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kayıtlı Elektronik Posta alanındaki ilk özel şirket. Kamu kurumu olan PTT’den sonra yetkilendirildi. Ülkemizin hepsi güzide şirketleri olan diğer KEP şirketleri de bu kamusal hizmeti vermek üzere BTK tarafından yetkilendirilmiş durumdalar.

turk-internet.com: Peki, Kayıtlı Elektronik Posta derken, sizin PTT ile verdiğiniz hizmet farklı galiba? Bir onu bize yorumlar mısınız? Onlar ne hizmet veriyor,  siz ne hizmet veriyorsunuz?

Hayır, aslında Kayıtlı Elektronik Posta hizmeti anlamında hepimiz aynı hizmeti veriyoruz. Kayıtlı Elektronik Posta şu demek: alıcı ve vericinin hiçbir şüphe olmaksızın kesin olarak bilindiği, düşülmeden bilindiği ve gönderilen iletilerin de kapalı bir çevrim içinde ne zaman gönderildiği, ne zaman alındığı ve ne zaman okunduğu konusunda delillerinin üretilerek, bu delillerin 20 yıl saklandığı bir kapalı sistem. Bu delillerin yasa gereği mahkemeler tarafından kanıt olarak kabul görmekte ve kabul edilmekte.

PTT diğer KEP şirketleri haricinde ikinci bir hizmet daha sunuyor ki, bu Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi. Biliyorsunuz, 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle PTT tarafından, devletimiz sadece PTT’yi yetkilendirdi bu konuda, Ulusal Elektronik Tebligat hizmeti sunmaya başladı. Bu, o zamanlar çok tartışıldı biliyorsunuz. KEP şirketlerini yok etmeye yönelik bir çaba mıdır? Hayır, UETS’nin sadece PTT tarafından verilmesi KEP şirketlerinin bu hizmeti sunamaması KEP şirketlerini etkiledi tabiatıyla.


turk-internet.com: Peki, Ulusal Tebligat nedir?


Bildiğiniz gibi Tebligat, bugüne kadar kamu tebligatlarının devlet tarafından veya noterlerimiz vasıtasıyla kağıt ortamında gönderilmesidir ki bu konuda Tebligat Kanunu adında bir de düzenleme de bulunmaktadır. Alan kişi tebligatı tebellüğ edip alındı kulakçığının ve tebligata gerekiyor ise cevabın iletilmesi  ile işlem tamamlanıyordu. Aldığınız tarih, tebellüğ ettiğiniz tarihi gösteren bir fiziksel kağıt ortamında yapılan sistemdi bu. Şimdi gelişen teknoloji ile birlikte devletimiz bunu elektronik ortamda sunmaya başladı. Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS), tek yönlü bir haberleşme sistemi.

Tebligat gönderen makam alıcıya UETS üzerinden tebligat yolluyor, bu tebligatın alındı ve okundu dellileri UETS üzerinde tutuluyor ancak cevap verilmesi UETS üzerinden yapılamıyor, Tebligata verilecek cevabın KEP üzerinden veya kağıt ortamında Noterler vasıtası ile yapılması gerekiyor. Yasa yapıcı sistemi bu şekilde kurgulamış. Tebligata cevabı en kısa sürede vermek istiyorsanız bunun tek yolu KEP ile cevap vermek. Kısa sürede cevap vermenin başka diğer bir yolu yok.  Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi KEP Şirketlerinin pazarını çok etkileyecek mi sorusuna tam cevap olarak, “Evet etkileyecek ancak yok etkilemeyecek” denilebilir.

turk-internet.com: Bu bize ne sağlıyor?

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi şöyle bir şey aslında: birincisi, tebligat yapılamamanın önünü kesiyor. Adresinde bulunamadı, şu bu gibi mazeretler ortadan kalkıyor. Eğer Ulusal Elektronik Tebligat almaya yarayan bir adresiniz var ise, bunu da biliyorsunuz PTT’den alıyorsunuz, var ise, size mutlaka ve mutlaka tebligat yapılmış oluyor. Bu tebligatı okumamış olsanız bile 5 gün sonunda okunmuş olduğu kabul Böylece ileride ortaya çıkacak hukuki sorunların hepsi ortadan kalkmış oluyor. Hızlı, çevreci ve tabii ki biraz da ucuz bir yöntem.


turk-internet.com: Peki “tebligat adresi” almazsak ne oluyor?

O zaman size gelmiyor.


turk-internet.com: Gelmeyince sorumluluktan kurtuluyor muyuz?

Sorumluluktan kurtuluyorsunuz. Yalnız şöyle bir şey: biliyorsunuz, eğer sizin bir tüzel kişiliğiniz varsa, yani siz bir gerçek kişi değil de bir şirketseniz, o zaman zaten PTT size zaten bir tebligat adresini açıyor. Almama gibi bir şansınız yok. Bu söylediğim ihtiyari durum sadece gerek kişiler için var.


turk-internet.com: Anladım. Peki pazarda durum nasıl?

KEP pazarı büyüyen bir pazar. Ancak yeterince hızla büyümeyen bir pazar.


turk-internet.com: Neden?KEP Pazarının yeterince hızla büyümemesi devletin gerekli adımları tam olarak yapmamasından kaynaklanıyor. Bakınız, KEP bütün ticari şirketler için alınması zorunlu bir adres. Zorunluluktan öte aslında bütün şirketler için çok, çok, çok yararlı bir şey.


turk-internet.com: Hızlandırıyor…Hem hızlandırıyor, hem hukuki sorunun hepsini ortadan kaldırıyor. Almadım, vermedim, göndermedim, gönderdim ama bu orada kaybolmuş, değiştirmiş gibi şeylerin hepsi bitmiş oluyor. Bu yeterince iyi anlatılamamış durumda. Yararları yeterince anlatılamamış. Hep zorunluluğa takılmışız ama eğer devlet bir şeyi zorunlu tuttuysa, bunun da takibini yapmak zorunda. Devlet bu takibi yapmıyor, bir. İki, KEP’in yanı sıra diğer başka bildirim yöntemleri kullanmaya başlamış. Bir gün bakıyorsunuz Gelirler İdaresi Başkanlığı veya başka bir devlet kurumu KEP’e alternatif çözümler çıkardığını söylüyor. Devlet KEP hizmeti vermesi için yatırım yaptırdığı vergi veren özel şirketlerinin karşısına başka hizmetler çıkararak onları baltalıyor. Gelişmiş ülkelerin hiç birisinde Devlet kendisine vergi veren özel sektör şirketlerine zulüm yapmaz, onları baltalamaz.

Diğer yandan bu gibi kamu kurumlarının yaptıkları KEP’in hukuki gücüne de sahip değil, muhtemelen ilerde bir anlaşmazlık olsa mahkemeler nezdinde delil kabul edilmesi de mümkün olmayacaktır. Ancak her ne olursa olsun devlet vergi mükelleflerinin karşısına rekabet eden onları zora sokan çözümler oluşturmamalıdır. Bunun yanı sıra kamu kurumlarına yönelik başka başka şeylerde yapılıyor. Bir düzenleme ile “kamu kurumları sadece PTT’yi kullanır.” Niye? Hep beraber ihaleye girelim, en iyisi hizmeti kim veriyor ise Kamu Kurumumuz onu kullansın. Böyle kısıtlamalar ile KEP’in, KEP şirketlerinin yeterince büyümesini engelleniyor. Ülkemizde sermayenin derinleşmesi, vergi ödeyen şirketlerin büyümesi ülkemiz için yararlıdır. Bizim öncelikli olarak olayın bu yönüne dikkat etmemiz gerekir. Devletin özel sektörü desteklerken yapacağı şey, aslında budur ve devlet aslında özel sektörü desteklerken kendisini desteklemektedir.


turk-internet.com: Peki, birazcık da Türkiye Noterler Birliği Teknoloji Firması’nı konuşalım! Neler yapıyorsunuz ve ne durumda görüyorsunuz kendinizi?Biz efendim haziran ayı başında şirketimizin ismini değiştirdik. Bugüne kadar yazıldığı gibi TNB KEP olarak biliniyorduk. Sadece KEP alanında hizmet veriyorduk, KEP ve elektronik imza hizmetleri sunuyorduk ve bunu da en iyi yapan, en iyi hizmet sunan firmalardan birisiyiz. 2019 yılının Mayıs ayında şirketimizin ismi değiştirildi. TNB Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. yaptık. Burada iki kelimeyi dikkatlerinize sunmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi, BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ. Yani biz bilişim sektörünü artık tümünü kapsayan, tümünde faaliyette bulunmaya çalışan bir şirket haline geldik. İkincisi efendim, SANAYİ kelimesinin altını çizmek istiyorum.

Biz sadece hizmet üreten değil, ürün üreten, bu ürünler ile öncelikle noterlerimize, sonra da bütün halkımıza hizmet eden bir şirketiz haline gelmeyi hedefimize koyduk. Ürün üretmek ve ihraç etmek istiyoruz. Böylece de ülkemize daha fazla katkıda bulunmak istiyoruz. Bilişim alanında çok alanda faaliyetlerimiz olacak. Hepsini kendimiz yapmayacağız, işbirliği yapacağımız bir çok şirket olacak. Bunlardan bir tanesi, Kimlik Erişim Cihazları adı altındaki KEÇ cihazları. Şu anda yaptığımız yeni atılımlar ile 2 milyon 900 bin TL’lik bu seneki yatırımımız ile  Türkiye’nin en iyi alt yapısına sahip şirketlerinden birisi oluyoruz. Bunun dışında e-Dönüşüm çözümlerini, robotik uygulamaları, toner tasarruf çözümlerini müşterilerimize hizmet sunacağız. Artık, Türkiye’nin birçok ilinde geniş ve etkin bayi yapısı ile yukarıda sunduğum tüm bu hizmetleri müşterilerimizin ayağına götüreceğiz.


turk-internet.com: Benim sorularım bu kadar, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?


Tabiatıyla; çok teşekkür ederim tekrar. Bilişim sektörü Türkiye’nin kaldıracı. En az yatırım ile en yüksek katma değeri yaratacağımız alan. Bilişim sektöründe firmalarımızı, devletimizin desteklemesi, bilişim sektöründeki firmalarımızın büyümesi ülkemizde çarpan etkisi yaratacak ve sadece sektörümüz değil, diğer sektörler de bundan çok pozitif, çok olumlu bir şekilde etkilenecek.

Böylece ülkemizin büyümesine çok önemli katkı sağlayacağız. Yeter ki devletimiz bize verdiği yetkilendirmeleri tam olarak desteklesin ve arkasında dursun. Kamu kurumları ihaleye çıksınlar, sadece PTT’den değil, hepimizden, en iyimizden hizmet alsınlar, en iyi hizmeti, rekabeti, iyi yönde arttıracaktır, güçlendirecektir. Biz herkesi TNB TEKNOLOJİ’ye bekliyoruz. Bu güzel röportaj için Türkiye’nin en eykin Teknoloji Haber Portalı Turk-internet.com’a çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun! Var Olun!

Diğer
HABERLER

TBD ULUSAL BİLİŞİM KURULTAYLARININ 37’NCİSİ, “DİJİTAL GERÇEKLİK VE TOPLUM 6.0”
TBD ULUSAL BİLİŞİM KURULTAYLARININ 37’NCİSİ, “DİJİTAL GERÇEKLİK VE TOPLUM 6.0”

TNB TEKNOLOJİ Genel Müdürü Abdullah Raşit GÜLHAN 'ın konuşmacı olarak katılım sağladığı TBD tarafından gerçekleştirilen “DİJİTAL GERÇEKLİK VE TOPLUM 6.0”Webinarında;

Devamını Oku
TBD TARAFINDAN 29.05.2020 TARİHİNDE DÜZENLENEN 'YENİ NORMALDE KAMU ve ÖZEL SEKTÖR BULUŞMASI'
TBD TARAFINDAN 29.05.2020 TARİHİNDE DÜZENLENEN 'YENİ NORMALDE KAMU ve ÖZEL SEKTÖR BULUŞMASI'

TNB TEKNOLOJİ Genel Müdürü Abdullah Raşit GÜLHAN 'ın konuşmacı olarak katılım sağladığı TBD tarafından 29.05.2020 tarihinde gerçekleştirilen 'Yeni Normalde Kamu ve Özel Sektör Buluşması' Webinarında;

Devamını Oku
TNB TEKNOLOJİ OLARAK, NOTERLERİMİZE HİZMET ETMEYİ HEDEFLEYEN BİR ŞİRKETİZ
TNB TEKNOLOJİ OLARAK, NOTERLERİMİZE HİZMET ETMEYİ HEDEFLEYEN BİR ŞİRKETİZ

Ticaret hayatımıza 2012 yılında giren yeniliklerden birisi “Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)” idi. Uygulamaya 2013’den itibaren başlayan KEP, ticari işlemlerde, alacak-verecek olaylarında hızlanma getiren bir sistem. Bu konuda yetkili olan 8 firmadan bir tanesi de, Türkiye Noterler Birliği (TNB)’nin kurduğu TNB Teknoloji.

Devamını Oku
DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN FARKINDA MIYIZ?
DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN FARKINDA MIYIZ?

Türkiye Bilişim Derneği tarafından bu yıl “Dijital Dönüşümün Farkında mıyız ?” ana temasıyla gerçekleştirilen Kamu-BİB’22-BİMY’26 Bütünleşik Etkinliği 17-20 Ekim 2019 tarihlerinde Ela Quality Otel’de, Antalya’da gerçekleştirilmiştir.

Devamını Oku
TBD 36. ULUSAL BİLİŞİM KURULTAYI
TBD 36. ULUSAL BİLİŞİM KURULTAYI

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından 1976’dan bu yana düzenlenen TBD Ulusal Bilişim Kurultayının 36’ncısı, 6 – 7 Kasım 2019 tarihinde BTK Konferans Salonun’da gerçekleştirildi.

Devamını Oku
35. ULUSAL BİLİŞİM KURULTAYI
35. ULUSAL BİLİŞİM KURULTAYI

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından 1976 yılından bu yana düzenlenen TBD Ulusal Bilişim Kurultaylarının 35’ncisini, “Dijital Ekonomi ve Ötesi” ana temasıyla 21-22 Kasım 2018 tarihinde Sheraton Ankara Hotel & Convention Centre’de gerçekleştirilmiştir.

Devamını Oku
TNB TEKNOLOJİ İŞ ORTAKLIĞI ETKİNLİK PROGRAMI
TNB TEKNOLOJİ İŞ ORTAKLIĞI ETKİNLİK PROGRAMI

29 Nisan 2019 tarihinde TNB TEKNOLOJİ İş Ortaklığı Etkinlik Programı gerçekleşti.

Devamını Oku
LOGOMUZ YENİLENDİ
LOGOMUZ YENİLENDİ

TNB Kep’ten TNB Teknoloji şirketine dönüşümümüzün başlangıç noktası; Yeni logomuz, bumerang formundan yola çıkılarak tasarlanmıştır.

Devamını Oku