BİRLİKTE
GÜÇLÜYÜZ

TNB TEKNOLOJİ; ‘’toplam kalite yönetiminin’’ bir takım çalışması olduğunun bilincindedir. Bu anlamda en üst yönetimden en alt birimdeki çalışanına, tedarikçilerine kadar bu anlayışa göre hareket etmektedir.

GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN MESAJI
Bizden Size ☺,
2018 yılının Ağustos ayında şirketimizin yönetim değişikliği gerçekleşti. Bu tarihten sonra yeniden yapılanma, yeni hedef belirleme ile geçen 2018 yılının son 4 ayı ve 2019 yılının başlangıç aylarından sonra kaydettiğimiz gelişmenin temelinde; noterlerimizin ve yönetim kurulumuzun güveni ve kararlı yaklaşımları ile çalışma arkadaşlarımın özverisi, azmi ve emekleri yatmaktadır.
Halen Ankara ve İstanbul ofislerimizin yanı sıra yaygınlaşan bayi ağımız ile müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak üzere yapılanmamızı tamamladık. Yeni ürünleri ve yeni çözümleri portföyümüze kazandırdık. Teknolojideki gelişmeleri yakından takip eden kadromuzla bünyemizdeki yazılımları ve altyapımızı güncelleme yolunda 2019 yılında önemli aşamalar kaydettik.

Sevgili Çalışma Arkadaşlarım, WEB Sayfamızın Çok Değerli Ziyaretçileri, Saygıdeğer İş Ortaklarımız ve Çok Kıymetli Müşterilerimiz,

Güvenin timsali Noterlerin meslek örgütü Türkiye Noterler Birliğinin teknoloji şirketi TNB TEKNOLOJİ A.Ş’de 2019 yılının Mayıs ayında faaliyet alanını genişletilmesi kararına paralel olarak unvan değişikliğini gerçekleştirdik. Bu tarihe kadar sadece KEP ve e-İmza alanında faaliyet gösteren şirketimizi; günümüzün en hızlı büyüyen sektörü Bilişim Sektöründe KEP’den e-Dönüşüme; yenilikçi yazılımlardan Bordro çözümlerine; çeşitli bilgi güvenliği yazılım ve uygulamalarına kadar hizmet alanımızın genişletilmesi kararlılığımızı açık bir şekilde ortaya koyduk. Böylece, şirketimizin DÖNÜŞÜMÜN MİMARI olması yolunda ilk adımımızı atmış olduk.
Üreten Türkiye’nin ülkemize katkısının bilinci ile; yeni ünvanımızdaki “Sanayi” kelimesi ve üretimin ayrılmaz parçası ÜRGE, ARGE ve YENİLİKÇİLİĞE (inovasyona) yönelik kararlı tavrımızı da ifade etmiş olduk.
Yaşı 30’un üstünde olanlar, noterlik ofislerinde yazılım ve donanım bilişim ürünlerinin çeşitliliği ile kullanımındaki hızlı artışı gözlemlemişlerdir. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak yeni çözümlerin her gün artan oranda hayatımıza girdiği günümüzde, başta noterliklerimiz olmak üzere ülkemizde tüm bilişim kullanıcılarına yenilikçi ürün ve çözümleri üstün kalitede, güvenli ve maliyet odaklı olarak sağlamayı hedefliyoruz. TNB TEKNOLOJİ yeni yapısı ile öncelikle NOTERLERİMİZ ve sonrasında tüm kurum ve kuruluşlarımız, şirketlerimiz ve tüm yurttaşlarımız için son derece verimli ve yararlı çalışmalar yapacaktır.

Değerli Dostlarımız,

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından açıklanan 2018 yılı “Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Pazar Verileri”ne göre Bilgi teknolojileri sektörü Türk Lirası bazında yüzde 15,2’lik büyüme ile 2018 yılında 44,7 milyar TL’ye ulaştı. Yüzde 15,2 lik büyüme oranı ilk paragrafta ifade ettiğim hızlı büyümeyi sayısal veri olarak açık bir şekilde göstermektedir. Bilişim sektöründeki bu büyümeden şirketimizin de aynı oranda yararlanmasını amaçlamakta ve bu yöndeki çalışmalarımızı yetkin insan kaynağımız ile sürdürmekteyiz.
Çok kısa zaman sonra büyük veri, bilişim teknolojileri ve sayısal iletişimin bir araya gelmesi ile tüketici deneyimine odaklı, akıllı ve bağlı (connected) bir ürün-servis ekosistemi ortaya çıkacak. Yapay Zeka, artırılmış gerçeklik ve kayıt zinciri (blockchain) gibi birçok teknolojik eğilim hayatımızı baştan aşağı değiştirmekte; bilişim sektöründen olsun olmasın herkes tarafından kabul görmektedir. Bu değişimden kaçış olmadığı, hazırlıksız yakalanan ülkeler, kurumlar ve şirketler açısından bu değişim eğiliminin kocaman bir tehdit oluşturacağı; hazırlıklı olanlar için ise muhteşem bir fırsat penceresi açacağı tartışma götürmez bir gerçekliktir. Sayısallaşma ve e-Dönüşüm başta olmak üzere Uluslararası Noter Kuruluşlarında yapılmakta olan çalışmalar da dahil olmak üzere tüm bu gelişmeleri yakından izleyerek, geleceğin dünyasında ortaya çıkabilecek ihtiyaçları bugünden öngörerek çevremize ve tüm paydaşlarımıza değer katacak projeler üretmeyi amaçlamaktayız.

Değerli İş Ortaklarımız,

2020 yılında daha da başarılı olmak ve 2020’nin TNB TEKNOLOJİ’nin yılı olması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Yeni ürünler ve müşteri odaklı yaklaşımımızla ve ülkemiz için en iyiyi, en farklıyı hedeflemeyi, en iyi ürün ve hizmetleri sunmayı sürdüreceğiz. Hem ülkemiz hem de şirketimiz için 2020’nin harika bir yıl olmasını temenni ediyorum. TNB TEKNOLOJİ olarak biz, ülkesini her şeyin üstünde tutan, çevreci değerlerimiz ile bir bilişim şirketinden öte; çevremiz, tüm iş ortaklarımız ve ekosistem içindeki tüm paydaşlarımız için kendimizi “değer artırıcı” olarak tanımlıyoruz.
Bugüne kadar olduğu gibi; gelecekte de ülkemizin aydınlık yarınları için özveriyle, yılmadan çalışacağız. İçimizdeki bitmeyen ülkemize hizmet etme heyecanı ile başarılarımıza yenilerini eklemeyi, ilgili tüm sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarımız, bayilerimiz ve iş ortaklarımızla güçlü bir SİNERJİ oluşturacağız. Sektörümüzde yol açan ve örnek alınan yaklaşımları ile lider olmak istiyoruz.
TNB TEKNOLOJİ olarak; değerli çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza, müşterilerimize ve rakiplerimize karşı DÜRÜST olmayı ANA İLKEMİZ olarak belirledik. Tüm işlerimizde verdiğimiz sözlerin arkasında duracağız.
Bu duygu ve düşüncelerle bize emek, özveri ve adanmışlıklarıyla katkıda bulunan tüm çalışanlarımıza, noterlerimize, yönetim kurulumuza, iş ortaklarımıza ve velinimetlerimiz müşterilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Hadi el birliği ve güç birliği ile sektör lideri olmaya…


Saygılarımla
Abdullah Raşit GÜLHAN
TNB Teknoloji Genel Müdürü