BAŞARIYA GİDEN
YOL

TNB Teknoloji; başarıya giden yolun dürüstlükten, hayal gücünden, çevreye, kadınlara, ve hayata saygıdan, ekip çalışmasından, çalışanların bilgi, beceri ve özgüvenine bağlı olduğu gerçeğinden geçtiğinin bilincindedir.

TEMEL DEĞERLERİMİZ VE İLKELERİMİZ

Türkiye'ye Katkı Sağlamak;

Kurucu felsefesine sıkıca bağlı olduğumuz ülkemize yarar sağlayacak, ülkemizi geliştirecek ve milletimizin refahını sağlayacak çalışmaların içinde yer almak, “Bu ülke varsa biz de varız” yaklaşımı ile gerekirse bu çalışmalara gönüllü olarak katkı sağlamak ve bilişim alanında Büyük Önder Atatürk’ümüzün ifadesi ile “ülkemizin muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmasına” katkı sağlamak,

Müşterilerimiz;

Müşterilerimiz velinimetimizdir. Onlar için yeni ürün ve hizmetler geliştirmek, ürün ve hizmet kalitesinde sürekliliği tavizsiz sağlamak ve satış öncesi ve sonrasında müşterilerimizin yanında olmak,

Yenilikçilik;

Yenilikçilik; yeni bakış açılarıyla ürün ve hizmetleri geliştirmektir. Buradan hareketle, bir teknoloji şirketi olarak ürün ve hizmetlerimizde yenilikçi yaklaşımı sürdürülebilir kılmak, çalışma arkadaşlarımızın uzmanlıklarını geliştirmek, tüm çalışanlarımızın inovasyon oluşturacak önerilerine açık olmak,

Çevre Bilinci;

Çevreye en az zarar veren sektörler arasında yer alan bilişim sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olarak; çevre duyarlılığına sahip olmak, hayvanlar, bitkiler ve insanlardan oluşan ekosistemin daha temiz olarak gelecek nesillere bırakılmasına katkı sağlamak ve bu konuda duyarlı olmak,

Kadınlara Saygı;

Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer alması için; kadın çalışan sayımızı yüksek tutmak ve onları çalışma hayatında desteklemek,

Engelleri Kaldırmak;

Engelli vatandaşlarımızın sahip oldukları engeller; toplumla iç içe yaşamaları konusunda sorun teşkil etmemelidir. Engelli vatandaşlarımızın daha kaliteli yaşam sürmelerine katkı sağlayacak çabalar içinde olmak,

Yaşam Boyu Öğrenmek;

"Hiç durmamak üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar” sözünü düstur alarak sürekli gelişimden yana olmak, sorgulayan, araştıran ve bilgiye dayalı eğitimi desteklemek ve yaşam boyu öğrenmeye inanmak,

Güvenilir ve Dürüst olmak;

Ahlaki değerlere önem vererek insan ve hizmet odaklı olmak, toplumun temel değerlerini korumak; kendimize, rakiplerimize ve müşterilerimize karşı güvenilir, tüm iş ve işlemlerinde dürüstlüğü öncelik edinmiş yapıda olmak,

Ekip Çalışması;

TNB TEKNOLOJİ’de tüm çalışanlarımız ve bayilerimizle aynı gemide olmanın bilinciyle birlikte; şirketimize ve ülkemize katkı sağlamak üzere müşterek çalışmayı, ‘’Benim işim’’den çok ‘’Bizim işimiz’’ düşüncesi ile çoğulculuğu ve katılımcılığı desteklemek, tüm çalışanların kimliklerine, bilgi birikimlerine, yetenek ve tecrübelerine saygı duymak,

İnsan Kaynağımızı Geliştirmek;

Başarının dürüstlükten, hayal gücünden, ekip çalışmasından geçtiği ve çalışanların bilgi, beceri, özgüvenine bağlı olduğu gerçeğinden hareketle; gerek çalışma alanlarında gerekse kişisel, milli, yaşlılar, engelliler ve çevre gibi konularda çalışma arkadaşlarımızın, bayilerimizin duyarlılıklarını artırmak, gelişmelerine imkân sağlamak, potansiyellerini en iyi şekilde ortaya koyabilecekleri katılımcı bir şirket kültürünü mutlu, adil çalışma ortamı içerisinde oluşturmak ve adaletten ayrılmamak.