NOTERLERİMİZE ÖZEL
PROJELERİMİZ

1. Noterlik Teknolojik Alt Yapı Yenileme (Kiralama) Projesi 

Noterlerimiz tarafından bilişimin her geçen gün artan oranda kullanılmasıyla beraber, Bilgi Güvenliği gereksinimlerinin sağlanması ve Kişisel Verilerin Korunmasının önemi bilişimin kullanımındaki artışa paralel oranda artmaktadır. Bu durum bilgisayar alt yapısına yatırımın da benzer şekilde artmasını zorunlu kılmaktadır.

Bu değerlendirmelerin sonucu olarak;

Noterlerimizin kullandıkları, yazıcı, tarayıcı, router, switch, firewall, fotokopi makinası ve bilgisayarlar gibi her türlü bilişim cihazı ile bunlara ait kartuş, toner, ve benzeri sarf malzemelerinin şirketimiz tarafından temin edilmesi,
Arızası halinde derhal yenisi ile değiştirilmesi,
Tüm yazılımlar yüklenerek Bilgisayarların ve ilgili tüm donanımların her 3-4 yılda bir yenisi ile değiştirilmesi,
Bu cihazlara ait tüm bedellerinin bir kerede ödenmesi yerine fatura karşılığı aylık olarak kiralanması ile mali ve vergisel yarar sağlanması,
Bozulan bilgisayarın veya kapsam içindeki diğer ünitelerin hemen muadili ile değiştirilmesi,
hedeflenmektedir.

Bu projenin hayata geçirilmesi için son bir anket hazırlanmıştır. Değerli noterlerimiz söz konusu anketimize buradan erişebilirler.

2. Noterlik Bilgi Ekranları Projesi ve Sıramatik Projesi

Toplumdaki noterlik algısını olumlu yönde geliştirmek, noterlerin çalışmaları, faaliyetleri ve Noterlik Kurumunun Türk Hukuk Sistemindeki konumunun önemi hakkında halkımızı bilgilendirmek üzere;

Noterlerimizin görevleri
Noterlerin Yaptığı faaliyetler,
Dünyada Noterlik,
Tarihte Noterlik,
İlginç konular,
Döviz kuru, son dakika haberleri,
Noterliğimizin bulunduğu İl’e dair hava durumu, önemli haberler

gibi çeşitli bilgi ve duyuruların ekranlardan halkımızla paylaşılmasını sağlayacak Noterlik Bilgilendirme Ekranlarının tüm Noterliklerimize kurulması ve işletilmesi projesidir. Bu Bilgilendirme ekranları ile entegre olarak tüm Noterliklerimizde tek bir standartta çalışacak ve ekranlardan takip edilecek Sıramatikler de sisteme bütüncül bir yaklaşım içinde entegre edilmiş olacaktır.

Bütün bilgi ve duyurular da yine Ankara’dan özel bir yazılımla yönetilecek ve ilgili IP (Internet Protocol) adresine sahip yani o ekrana doğrudan iletilecektir.

3. Kimlik Erişim Cihazı Projesi

Şirketimiz Türkiye’de geliştirilen ve üretilen Kimlik Erişim Cihazının ticarileşmesi, yaygınlaşması yurt içi ve yurtdışı projelerde kullanılması için;

Noterlerimize ve tüm ilgili kurum ve kuruluşlara Satış sonrası hizmeti hızla doğrudan sunmak,
Gereken bilgilendirmeleri zamanında yapmak,
Bilgi güvenliği gereklerini en üst seviyede tamamlamak,

üzere tüm sertifikasyonlarını tamamlamış bir üretici ile işbirliği yapacak ve başta Noterlerimiz olmak üzere kamu ve özel tüm kurum ve kuruluşlara hizmet sunacaktır.

4. NoterNET- Türkiye Noterler Arası Bilişim Ağı Projesi

     Tüm ülkeye yayılan Noterlerimizin hizmetlerini daha etkin, daha verimli, daha hızlı, daha güvenli ve güvenilir olarak sürdürmeleri amacı ile Türkiye Noterler Arası Bilişim Ağı – NoterNET kurulması planlanmakta ve bu konuda çalışmalar sürdürülmektedir. NoterNET projesi ile bilgi güvenliği en üst seviyede sağlanmış olacaktır.
     Ayrıca iletişim kesintisinin de bu sayede azalacağı düşünülmektedir.
     NoterNET ağı ile Noterlerimiz bir yandan kendi aralarında güvenli bir ortamda görüşürken MERNİS ve benzeri veri tabanları ile belirlenen esaslara göre Noterlerimizin kendilerini ilgilendiren bilgilere Türkiye’nin her yerinden güvenli ve hızlı bir iletişim sağlanacaktır.
     Böylece 21'inci yüzyılda bilişim teknolojilerini daha da yoğun olarak kullanacak olan Noterlerimiz için daha güvenli ve daha hızlı bir ağ oluşturulması ve bilişimin bu segmentteki masraflarının tek elden daha uygun hale getirilmesi amaçlanmaktadır.