TNB TEKNOLOJİ
E DÜNYA DİJİTAL ÇÖZÜMLERİ İLE YANINIZDA

E FATURA

GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yönetilen, kanun ve mevzuatlara göre tutulması zorunlu olan faturaların elektronik ortamda oluşturulmasını, gönderilmesini, kaydedilmesini, saklanmasını ve ibraz edilmesini sağlayan yazılım sistemidir.

e-fatura kağıt fatura ile aynı hukuki değere sahiptir, yeni bir belge türü değildir. Amaç tek format ve standarda göre belirlenen veri aktarım protokolü ve ağ modeli aracılığı ile satıcı ve alıcı arasında hızlı mutabakat sağlayan mesajlaşma altyapısı oluşturmaktır.

e-faturaların mali mühür ile geçerliliği garanti altına alınmıştır. Mali mühür ancak ve ancak elektronik ortamda geçerli ve doğru olarak kabul edildiğinden e-faturaların kağıda basılarak saklanması söz konusu değildir. Düzenlenen ve alınan tüm e-faturalar, üzerindeki mali mühürü içerecek şekilde kanuni sürelere uygun olarak mükelleflerin kendi ortamlarında saklanacaktır.

e-fatura Avantajları

Maliyet

Zaman Tasarrufu

Minimum Hata

Kolay Erişim

Çevre Koruma

E-ARŞİV FATURA

e-arşiv fatura Uygulaması, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile GİB tarafından belirlenen standartlara uygun olarak kağıt formatta düzenlenen ve muhafaza edilen bütün faturaların elektronik ortama taşınması, elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, elektronik ortamda ibrazı ve elektronik ortamda raporlanmasını kapsamaktadır.

E-DEFTER

Kanun ve mevzuatlara göre tutulması zorunlu olan defterlerin (Defter-i Kebir ve Yevmiye Defteri), elektronik ortamda oluşturulmasını, kaydedilmesini ve ibraz edilmesini sağlayan sistemin genel adıdır.

Genel Tebliğ düzenlemelerine göre oluşturulan dosyaların, e-defter olarak kabul edilebilmesi için mali mühür ile mühürlenmesi ya da güvenli elektronik imza ile imzalanması ve beratının alınması gerekmektedir.

E-İRSALİYE

e-irsaliye; kağıt ortamda düzenlenen ve muhafaza edilen sevk irsaliyelerinin, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan kanun ve mevzuatlar çerçevesinde elektronik ortamda oluşturulmasını, alıcısına iletilmesini, muhafaza ve ibraz edilmesini sağlayan yazılım sistemidir. İrsaliyelerin elektronik sisteme taşınması sayesinde kullanıcılar arasında doğru veri alışverişi hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılacaktır.

e-irsaliye yazılım sisteminde amaç, format ve standartlarda stabilizasyon sağlamak, taraflar arasında hızlı ve güvenilir bir mutabakat sağlayan altyapıyı oluşturmak ve gereksiz kaynak kullanımını minimuma indirgeyerek maliyet tasarrufu sağlamaktır.

E-SMM

GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayınlanan mevzuatlar çerçevesinde kağıt ortamda düzenlenen ve saklanan serbest meslek makbuzlarının, elektronik ortamda oluşturulmasını, imzalanmasını, muhafaza ve ibraz edilmesini ve ayrıca raporlanmasını sağlayan yazılım sistemidir.

e-smm yazılım sisteminde amaç; diğer elektronik belgeler gibi serbest meslek makbuzlarını da elektronik ortamda takip etmek ve kağıt ortamda kesilen makbuzları elektronik ortama taşıyarak gereksiz kaynak kullanımını minimuma indirgeyip maliyet tasarrufu ile birlikte işlemlerin hızlı ve güvenilir bir şekilde tamamlanmasını sağlamaktır.

e-smm yazılım sisteminde; PAdES imza tekniklerini kullanan altyapısı ile veri güvenilirliği, içerik doğruluğu, bütünlüğü ve değişmezliği garanti altına alınmaktadır.

e-Serbest Meslek Makbuzları GİB tarafından belirlenen raporlama formatında her gün sonunda GİB’e iletilmek zorundadır.

E-MM

Kağıt ortamda düzenlenen ve saklanan müstahsil makbuzlarının, elektronik ortamda oluşturulmasını, imzalanmasını, muhafaza ve ibraz edilmesini ve ayrıca GİB’e raporlanmasını sağlayan yazılım sistemidir.

Diğer elektronik belgelerde olduğu gibi e-mm’de de amaç elektronikleşme sürecini desteklemek, kağıt kullanımını azaltmak, kaynak kullanımını en aza indirgemek, verinin güvenilirliğini ve değişmezliğini garanti altına almak, tüm işlemlerin hızlı, güvenli ve en tasarruflu şekilde tamamlanmasını sağlamaktır.

e-mm yazılım sisteminde; XAdES imza tekniklerini kullanan altyapısı ile veri güvenilirliği, içerik doğruluğu, bütünlüğü ve değişmezliği garanti altına alınır. GİB tarafından yayınlanan mevzuatlar çerçevesinde e-Müstahsil Makbuzları yine GİB tarafından belirlenen raporlama formatında her gün sonunda GİB’e iletilmek zorundadır.


CRS SOFT YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş. TNB TEKNOLOJİ İŞ ORTAĞIDIRBilgi Formu