SIKÇA SORULAN SORULAR

Aklınıza takılan tüm soruların cevapları burada!

Kullanıcı adınız ile giriş yaptığınız KEP hesabınızdan, web posta seçeneği üzerinden  Delil Kutusu tıklanarak  tüm deliller listelenir. Ayrıca, İleti Durumları seçeneğinden belirlenen tarih aralığındaki iletileri ilişkin oluşan tüm deliller listelenir.

Hayır gönderemezsiniz. KEP’ ten ileti gönderebilmeniz için e–İmzanızın olması gerekmektedir. 

Evet. Dilediğiniz sayıda KEP hesabı alabilirsiniz.

Hayır. Pasaport ile de başvuru kabul edilebilmektedir.

Şifresini unutan kullanıcılarımız çağrı merkezimizi arayarak kimlik doğrulama sonrasında yeni şifre alabilirler. 0850 888 65 37 

KEP iletisinin boyutu en fazla 25 MB olabilir. Ücretlendirme yapılırken her 5 MB bir KEP iletisi olarak kabul edilmektedir.

Hayır, teslim delili gelmeden KEP iletiniz gönderilmiş sayılmaz.

Bireysel Kep Hesabı Açılması İçin Gereken Belgeler:


 -Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmî belge
  -Bireysel Müşteri Taahhütnamesinin imzalı hali
 -Başvuru sırasında sözleşmenin eki olarak imzalanacak, eksiksiz ve hatasız doldurulmuş, TNB TEKNOLOJİ -Bireysel KEP Hesabı Başvuru Formu.
*Önemli* Bireysel online başvuru sırasında elektronik imza ya da mobil imzanız ile bireysel müşteri taahhütnamesini sistem üzerinden imzalayabilirsiniz. Bu durumda yukarıda belirtilen belgelerin ayrıca teslim edilmesine gerek yoktur.

Kurumsal Kep Hesabı Açılması İçin Gereken Belgeler:


- Tüzel kişinin MERSİS Numarası var ise MERSİS Numarası kaydı ve numarası

- Ticaret sicil numarasını içeren, Ticaret Sicil Memurluklarından alınmış olan Ticaret Sicil Tasdiknamesinin veya Faaliyet Belgesinin fotokopisi
- Noter onaylı imza sirkülerinde yer alan yetkilendirmelere uygun olarak imzalanmış ve kaşelenmiş Kurumsal Kullanıcı Taahhütnamesi
 - Tüzel kişilerin işlem yetkilisi olarak belirledikleri kişilerin kimlik tespiti için nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, avukatlık belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmî belge
- Noter onaylı imza sirkülerinin aslı ya da noter onaylı ‘aslı gibidir’ orijinali (TNB TEKNOLOJİ merkezine gelen ya da yerinde kimlik doğrulama hizmetinden faydalanan şirketlere imza sirkülerinin orijinalinin görülmesi esas olmak üzere fotokopisi ile işlem yapılır.)
- Başvuru sahibinin şirketin kanuni temsilcisi olduğu ilan edilen, imza sirkülerinin müstenidatı Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi
- İşlem yetkilisi, şirketin kanuni temsilcisi değil ise noter onaylı KEP konulu vekaletnamenin aslı

Tüzel kişilerin KEP rehberinde bulunmaları zorunludur. Bireysel kullanıcılar için KEP Rehberinde kayıtlarının bulunması isteğe bağlıdır.

Hayır. Gönderim sırasında delil oluştuğu için iptal edilmesi mümkün değildir.

Gönderilen mesajın karşı tarafa iletildiğinden emin olunmasıdır. Alıcı ise bu mesajın kesinlikle gönderici bölümünde yazan kişiden veya kurumdan geldiğinden emin olmaktadır. 

KEP hizmeti 1 yıllık veya 3 yıllık olarak sunulmaktadır.

Hayır. KEP sistemi kapalı bir sistem olduğu  için sadece KEP hesaplarına ileti gönderebilirsiniz

Gönderici yazmış olduğu mesajı elektronik olarak imzalar ve KEPHS’e gönderir.
Kullanıcının kimlik bilgileri doğrulanır ve güvenlik kontrolü yapılır. 
KEPHS tarafından işlem sertifikası ile imzalanır ve zaman damgası kullanılarak gönderimi gerçekleştirilir.
İşlem sertifikasından KEPHS’yi doğrulama ve güvenlik kontrolleri gerçekleştirilir.
Gönderinin teslim edildiğine dair onay alınır.
Gönderi alıcının e-postasına iletilir.
Elektronik imza doğrulama ve okuma gerçekleşir.
KEPHS’ye teslim alındısı iletilir.

KEP hesabı kullanmanın yürürlükteki KEP mevzuatına göre bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar muhattap oldukları Tüzel Kişilikler ile Gerçek Kişilerden hizmetlerine başvuru esnasında KEP adresi almış olma zorunluluğu getirebilmektedir.

Bireysel KEP hesaplarında;
Ad- Soyadı
KEP Hesap Adresi
T.C. Kimlik Numarası
İstenildiği takdirde;
Unvan
Adres
Telefon Numarası
Hizmet Türü
İmza Doğrulama Verisi
Kurumsal KEP hesaplarında;
Tüzel Kişinin Adı
KEP Hesap Adresi
MERSİS Numarası
Adres
Kurumun Bulunduğu İl
Sektörü
İstenildiği takdirde;
İşlem yetkilisi /yetkililerinin adı soyadı
İşlem yetkilisi /yetkililerinin unvanı

Hesabı kapatmaya yetkili kılınmış kişiler hizmet sağlayıcılarına kimlik bilgilerini teyit ettirmek suretiyle kapatma işlemini gerçekleştirebilirler. Buna ek olarak, kapatılan hesaba herhangi bir ileti alımı ve gönderimi yapılamamaktadır. Ancak söz konusu hesabın en az 3 ay süreyle ulaşılabilir tutulduğunu da belirtmek gerekmektedir. Yönetmelikle belirlenen bu zorunlu sürenin bitiminin akabinde hesap kullanıma tamamen kapatılmış olmaktadır.

Hayır. KEP gönderimi için e-imza ya da mobil imza kullanıcısı olmalısınız. E-imza ya da mobil imza kullanmıyorsanız sadece size iletilen KEP gönderilerini alabilirsiniz.

Gerçek Kişiler;
ad.soyad.sayı@hs02.kep.tr
Tüzel Kişiler;
1) “MERSİS No”,
2) “MERSİS No.X”,
3) “TüzelKişiAdı”,
4) “TüzelKişiAdı.X”
Formatlarından biri ile oluşturulur. “X” alfa nümerik olacak şekilde isteğe bağlı olarak başvuru sahibi tarafından belirlenir.

Bireysel kullanıcılar için bir KEP hesabı tek bir kişiye aittir. Kurumsal kullanıcılar, başvuru sırasında veya daha sonra birden fazla alt kullanıcı atanmasını talep edebilir.

Pasaportunuz ile başvurarak, KEP hesap sahibi olabilirsiniz.

Hayır. Dilediğiniz adette KEP gönderebilirsiniz. Tarifeniz doğrultusunda ücretlendirilirsiniz. Fakat mevzuat gereği göndermiş olduğunuz KEP iletilerinin eklerinin boyutu 25 MB'ı geçemez.

KEP sistemini düzenleyen ve denetleyen kurum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)'dur.

Elektronik imza kavramı çok genel, üst bir tanımdır. Kişilerin elle atmış olduğu imzaların tarayıcıdan geçirilmiş hali olan sayısallaştırılmış imzaları, kişilerin göz retinası, parmak izi ya da ses gibi biyolojik özelliklerinin kaydedilerek kullanıldığı biyometrik önlemleri içeren elektronik imzaları veya bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlayan sayısal imzaları içerir. Dijital imza, diğer bir deyişle sayısal imza, asimetrik şifreleme tekniğine dayanır. İçeriğin matematiksel fonksiyonlardan geçirilerek eşsiz olduğu düşünülen bir değer bulunması sureti ile elde edilir. Güvenli elektronik imza ise E-imza Kanununa göre elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğurmaktadır. Güvenli elektronik imza nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak ve güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulabilir.

e-İmza, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca, ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir. Elektronik işlemlerde gönderilen bilginin yolda değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkar edilemeyeceğini garantiler. e-İmza, elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garantiler.

e-İmza oluşturmak için kullanılacak olan Nitelikli Elektronik Sertifikalar, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirim yapmış yetkili Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılara (ESHS) yapılacak başvuru ile alınır.

Bireysel Başvuru için gerekli evraklar
Başvuru sahibinin nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmi belgesi.
Başvuru Formu’nun imzalı hali
Ödeme dekontu
Başvuru işlemleri menüsünden, e-imza başvurusu gerçekleştirebilirsiniz.
Başvurmak için tıklayınız.
Kurumsal E-imza Başvurusunda istenecek Belgeler
Ticaret Sicil Memurluklarından alınmış olan faaliyet Belgesinin aslı (Son 6 aylık)
Başvuru sahibinin nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmi belgesi.
İmza Sirküleri fotokopisi (Aslı görülerek alınır)
Ödeme Dekontu ·
Başvuru işlemleri menüsünden, e imza başvurusu gerçekleştirebilirsiniz.
Başvurmak için tıklayınız.

e-İmza başvurunuza ilişkin ödemenizi banka iban numaralarından birine yapabilirsiniz.

Kişilerin e-imzasının oluşturulabilmesi için kimlik kontrollerinin yapılması zorunludur. Bu işlem dört şekilde gerçekleştirilebilir. Adreste Kimlik Kontrolü ve Kurulum Hizmeti tercih edilerek, Noter aracılığıyla, TNB TEKNOLOJİ merkez ofisine gelerek, ya da İstanbul ofisimize giderek gerçekleştirebilirsiniz. Not: İstanbul şubemiz randevulu bir sistemle çalıştığı için gitmeden önce 0 212 272 80 73 arayarak randevu talep etmeniz önem arz etmektedir. 

Elektronik imzanın oluşturulabilmesi için kişilerin kimlik kontrolünün yapılması zorunludur. TNB TEKNOLOJİ bu hizmeti ile, belirlenen gün ve saatte adresinize gelerek kimlik kontrolünüzü gerçekleştirebilir. Not: Adreste kimlik doğrulama ve kurulum hizmetinden yararlanabilmek için, bağlı bulunduğunuz lokasyonun, adreste kimlik doğrulama hizmeti veren; merkezimize veya İstanbul ofisimize yakın olması gerekmektedir. Bununla ilgili ve yerinde doğrulama hizmet ücreti hakkında ayrıntılı bilgi almak için çağrı merkezimize ulaşmanızı rica ederiz. (0850 888 65 37)

Nitelikli elektronik sertifika alındığı tarihten itibaren talep edilen süre dikkate alınarak 1,2 ya da 3 yıla kadar geçerlidir.

Elektronik imza paketi aşağıdaki ürün ve hizmetlerden oluşmaktadır:
- Nes (Nitelikli Elektronik Sertifika)
- Akıllı Çubuk

e-İmza paket fiyatlarımız için lütfen tıklayınız.

Elektronik imza kişiye özel üretildiğinden iadesi söz konusu değildir.

e-İmza sahibinin uyması ve dikkat etmesi gereken şartlar, imzalandığı ve kendisine bir nüsha verilen nitelikli elektronik sertifika kullanıcısı sözleşmesi açıklanmalıdır.Elektronik İmza Kanunun Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliği’nin 15. Maddesinde Nitelikli Elektronik Sertifika Sahibinin Yükümlülükleri başlığında açıklanmaktadır. Ayrıca bu bildirim 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nun Madde 14 yükümlülüklerine uygun olarak yapılmaktadır.

e-İmza kurulumu hakkında destek almak için tıklayınız.

Sertifikanızı sildiyseniz adınıza yeni bir sertifika üretilmesi gerekmektedir. Bu işlem ücrete tabiidir. Lütfen TNB TEKNOLOJİ ile iletişime geçiniz

e-İmzanızı kaybetmeniz durumunda iptali için hemen TNB TEKNOLOJİ ile iletişime geçmelisiniz. Sonrasında başvuru ve ödeme işlemlerini tekrarlayarak yeni e-imzanız oluşturulmasını talep edebilirsiniz.

Evet, bilgisayarınızda bulunan bir dosyayı (text, word, excel vb.) imzalarken yardımcı bir programa gereksiniminiz vardır. İhtiyacınıza göre farklılık gösteren bu programlar aracılığıyla dosyalarınızı imzalayabilir ve imzalı dosyalarınızı doğrulayabilirsiniz. Detaylı bilgi için 0850 888 65 37 numaralı telefondan TNB TEKNOLOJİ Çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz. PDF imzala kılavuzu için tıklayınız. Excel imzalama kılavuzu için tıklayınız.

Web tabanlı e-posta uygulamalarınız aracılığıyla e-postalarınızı imzalayamazsınız. E-postalarınızı imzalayabilmeniz için MS Outlook ve benzeri bir e-posta uygulamasına gereksiniminiz vardır.

Çift işlemcili olması durumunda çalışmaktadır.

Elektronik İmza Kanunu’nda; Güvenli Elektronik İmza, elle atılan imzaya eşdeğer kabul edilmiş ve Güvenli Elektronik İmza ile oluşturulmuş verilerin senet hükmünde olacağı, bu verilerin aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılacağı belirtilmiştir. Ancak kanunların resmi şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu hukuki işlemler ile teminat sözleşmelerinin Güvenli Elektronik İmza ile gerçekleştirilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Diğer bir deyişle, kanunların merasimi ya da üçüncü tarafların şahitliğini gerek gördüğü emlak alım satımı, veraset ve intikal, evlenme gibi işlemler elektronik imza ile gerçekleştirilememektedir.

Hayır. e-İmza teknolojisi ile şifreleme teknik olarak mümkün olsa da e-İmza farklı bir kullanım alanına ve amacına sahiptir. Elektronik İmza Kanunu sadece elektronik imzayı düzenler, kriptografi (şifreleme) ise milli güvenlik gibi farklı boyutlar nedeniyle dünyada farklı kanunlar ile düzenlenmektedir. e-İmza oluşturma verisi ne kadar sık kullanılırsa elde edilme ihtimali, dolayısıyla güvenliğinin ve güvenilirliğinin azalması ihtimali o kadar artar. Bu nedenle e-İmza oluşturma verisinin sadece imza oluşturma amacıyla kullanılması uygundur. Nitekim; Telekomünikasyon Kurumu tarafından 6 Ocak 2005 tarihinde yayımlanmış bulunan Elektronik İmza Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 15. maddesi d fıkrası ile sertifika sahibi “İmza oluşturma ve doğrulama verilerini sadece elektronik imza oluşturma ve doğrulama amaçlı olarak ve nitelikli elektronik sertifikanın içerdiği kullanıma ve maddi kapsama ilişkin sınırlamalar dahilinde kullanmakla,” yükümlü kılınmıştır. Bu hüküm ile sertifika ile birlikte sunulan açık ve özel anahtarın şifreleme amaçlı kullanımı engellenmiştir.