e-İMZA HAKKINDA
SIKÇA SORULAN SORULAR

Aklınıza takılan tüm soruların cevapları burada!

Elektronik imza kavramı çok genel, üst bir tanımdır. Kişilerin elle atmış olduğu imzaların tarayıcıdan geçirilmiş hali olan sayısallaştırılmış imzaları, kişilerin göz retinası, parmak izi ya da ses gibi biyolojik özelliklerinin kaydedilerek kullanıldığı biyometrik önlemleri içeren elektronik imzaları veya bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlayan sayısal imzaları içerir. Dijital imza, diğer bir deyişle sayısal imza, asimetrik şifreleme tekniğine dayanır. İçeriğin matematiksel fonksiyonlardan geçirilerek eşsiz olduğu düşünülen bir değer bulunması sureti ile elde edilir. Güvenli elektronik imza ise E-imza Kanununa göre elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğurmaktadır. Güvenli elektronik imza nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak ve güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulabilir.

e-İmza, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca, ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir. Elektronik işlemlerde gönderilen bilginin yolda değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkar edilemeyeceğini garantiler. e-İmza, elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garantiler.

e-İmza oluşturmak için kullanılacak olan Nitelikli Elektronik Sertifikalar, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirim yapmış yetkili Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılara (ESHS) yapılacak başvuru ile alınır.

Bireysel Başvuru için gerekli evraklar
Başvuru sahibinin nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmi belgesi.
Başvuru Formu’nun imzalı hali
Ödeme dekontu
Başvuru işlemleri menüsünden, e-imza başvurusu gerçekleştirebilirsiniz.
Başvurmak için tıklayınız.
Kurumsal E-imza Başvurusunda istenecek Belgeler
Ticaret Sicil Memurluklarından alınmış olan faaliyet Belgesinin aslı (Son 6 aylık)
Başvuru sahibinin nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmi belgesi.
İmza Sirküleri fotokopisi (Aslı görülerek alınır)
Ödeme Dekontu ·
Başvuru işlemleri menüsünden, e imza başvurusu gerçekleştirebilirsiniz.
Başvurmak için tıklayınız.

e-İmza başvurunuza ilişkin ödemenizi banka iban numaralarından birine yapabilirsiniz.

Kişilerin e-imzasının oluşturulabilmesi için kimlik kontrollerinin yapılması zorunludur. Bu işlem dört şekilde gerçekleştirilebilir. Adreste Kimlik Kontrolü ve Kurulum Hizmeti tercih edilerek, Noter aracılığıyla, TNB TEKNOLOJİ merkez ofisine gelerek, ya da İstanbul ofisimize giderek gerçekleştirebilirsiniz. Not: İstanbul şubemiz randevulu bir sistemle çalıştığı için gitmeden önce 0 212 272 80 73 arayarak randevu talep etmeniz önem arz etmektedir. 

Elektronik imzanın oluşturulabilmesi için kişilerin kimlik kontrolünün yapılması zorunludur. TNB TEKNOLOJİ bu hizmeti ile, belirlenen gün ve saatte adresinize gelerek kimlik kontrolünüzü gerçekleştirebilir. Not: Adreste kimlik doğrulama ve kurulum hizmetinden yararlanabilmek için, bağlı bulunduğunuz lokasyonun, adreste kimlik doğrulama hizmeti veren; merkezimize veya İstanbul ofisimize yakın olması gerekmektedir. Bununla ilgili ve yerinde doğrulama hizmet ücreti hakkında ayrıntılı bilgi almak için çağrı merkezimize ulaşmanızı rica ederiz. (0850 888 65 37)

Nitelikli elektronik sertifika alındığı tarihten itibaren talep edilen süre dikkate alınarak 1,2 ya da 3 yıla kadar geçerlidir.

Elektronik imza paketi aşağıdaki ürün ve hizmetlerden oluşmaktadır:
- Nes (Nitelikli Elektronik Sertifika)
- Akıllı Çubuk

e-İmza paket fiyatlarımız için lütfen tıklayınız.

Elektronik imza kişiye özel üretildiğinden iadesi söz konusu değildir.

e-İmza sahibinin uyması ve dikkat etmesi gereken şartlar, imzalandığı ve kendisine bir nüsha verilen nitelikli elektronik sertifika kullanıcısı sözleşmesi açıklanmalıdır.Elektronik İmza Kanunun Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliği’nin 15. Maddesinde Nitelikli Elektronik Sertifika Sahibinin Yükümlülükleri başlığında açıklanmaktadır. Ayrıca bu bildirim 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nun Madde 14 yükümlülüklerine uygun olarak yapılmaktadır.

e-İmza kurulumu hakkında destek almak için tıklayınız.

Sertifikanızı sildiyseniz adınıza yeni bir sertifika üretilmesi gerekmektedir. Bu işlem ücrete tabiidir. Lütfen TNB TEKNOLOJİ ile iletişime geçiniz

e-İmzanızı kaybetmeniz durumunda iptali için hemen TNB TEKNOLOJİ ile iletişime geçmelisiniz. Sonrasında başvuru ve ödeme işlemlerini tekrarlayarak yeni e-imzanız oluşturulmasını talep edebilirsiniz.

Evet, bilgisayarınızda bulunan bir dosyayı (text, word, excel vb.) imzalarken yardımcı bir programa gereksiniminiz vardır. İhtiyacınıza göre farklılık gösteren bu programlar aracılığıyla dosyalarınızı imzalayabilir ve imzalı dosyalarınızı doğrulayabilirsiniz. Detaylı bilgi için 0850 888 65 37 numaralı telefondan TNB TEKNOLOJİ Çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz. PDF imzala kılavuzu için tıklayınız. Excel imzalama kılavuzu için tıklayınız.

Web tabanlı e-posta uygulamalarınız aracılığıyla e-postalarınızı imzalayamazsınız. E-postalarınızı imzalayabilmeniz için MS Outlook ve benzeri bir e-posta uygulamasına gereksiniminiz vardır.

Çift işlemcili olması durumunda çalışmaktadır.

Elektronik İmza Kanunu’nda; Güvenli Elektronik İmza, elle atılan imzaya eşdeğer kabul edilmiş ve Güvenli Elektronik İmza ile oluşturulmuş verilerin senet hükmünde olacağı, bu verilerin aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılacağı belirtilmiştir. Ancak kanunların resmi şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu hukuki işlemler ile teminat sözleşmelerinin Güvenli Elektronik İmza ile gerçekleştirilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Diğer bir deyişle, kanunların merasimi ya da üçüncü tarafların şahitliğini gerek gördüğü emlak alım satımı, veraset ve intikal, evlenme gibi işlemler elektronik imza ile gerçekleştirilememektedir.

Hayır. e-İmza teknolojisi ile şifreleme teknik olarak mümkün olsa da e-İmza farklı bir kullanım alanına ve amacına sahiptir. Elektronik İmza Kanunu sadece elektronik imzayı düzenler, kriptografi (şifreleme) ise milli güvenlik gibi farklı boyutlar nedeniyle dünyada farklı kanunlar ile düzenlenmektedir. e-İmza oluşturma verisi ne kadar sık kullanılırsa elde edilme ihtimali, dolayısıyla güvenliğinin ve güvenilirliğinin azalması ihtimali o kadar artar. Bu nedenle e-İmza oluşturma verisinin sadece imza oluşturma amacıyla kullanılması uygundur. Nitekim; Telekomünikasyon Kurumu tarafından 6 Ocak 2005 tarihinde yayımlanmış bulunan Elektronik İmza Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 15. maddesi d fıkrası ile sertifika sahibi “İmza oluşturma ve doğrulama verilerini sadece elektronik imza oluşturma ve doğrulama amaçlı olarak ve nitelikli elektronik sertifikanın içerdiği kullanıma ve maddi kapsama ilişkin sınırlamalar dahilinde kullanmakla,” yükümlü kılınmıştır. Bu hüküm ile sertifika ile birlikte sunulan açık ve özel anahtarın şifreleme amaçlı kullanımı engellenmiştir.