KEP HAKKINDA
SIKÇA SORULAN SORULAR

Aklınıza takılan tüm soruların cevapları burada!

Kullanıcı adınız ile giriş yaptığınız KEP hesabınızdan, web posta seçeneği üzerinden  Delil Kutusu tıklanarak  tüm deliller listelenir. Ayrıca, İleti Durumları seçeneğinden belirlenen tarih aralığındaki iletileri ilişkin oluşan tüm deliller listelenir.

Hayır gönderemezsiniz. KEP’ ten ileti gönderebilmeniz için e–İmzanızın olması gerekmektedir. 

Evet. Dilediğiniz sayıda KEP hesabı alabilirsiniz.

Hayır. Pasaport ile de başvuru kabul edilebilmektedir.

Şifresini unutan kullanıcılarımız çağrı merkezimizi arayarak kimlik doğrulama sonrasında yeni şifre alabilirler. 0850 888 65 37 

KEP iletisinin boyutu en fazla 25 MB olabilir. Ücretlendirme yapılırken her 5 MB bir KEP iletisi olarak kabul edilmektedir.

Hayır, teslim delili gelmeden KEP iletiniz gönderilmiş sayılmaz.

Bireysel Kep Hesabı Açılması İçin Gereken Belgeler:


 -Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmî belge
  -Bireysel Müşteri Taahhütnamesinin imzalı hali
 -Başvuru sırasında sözleşmenin eki olarak imzalanacak, eksiksiz ve hatasız doldurulmuş, TNB TEKNOLOJİ -Bireysel KEP Hesabı Başvuru Formu.
*Önemli* Bireysel online başvuru sırasında elektronik imza ya da mobil imzanız ile bireysel müşteri taahhütnamesini sistem üzerinden imzalayabilirsiniz. Bu durumda yukarıda belirtilen belgelerin ayrıca teslim edilmesine gerek yoktur.

Kurumsal Kep Hesabı Açılması İçin Gereken Belgeler:


- Tüzel kişinin MERSİS Numarası var ise MERSİS Numarası kaydı ve numarası

- Ticaret sicil numarasını içeren, Ticaret Sicil Memurluklarından alınmış olan Ticaret Sicil Tasdiknamesinin veya Faaliyet Belgesinin fotokopisi
- Noter onaylı imza sirkülerinde yer alan yetkilendirmelere uygun olarak imzalanmış ve kaşelenmiş Kurumsal Kullanıcı Taahhütnamesi
 - Tüzel kişilerin işlem yetkilisi olarak belirledikleri kişilerin kimlik tespiti için nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, avukatlık belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmî belge
- Noter onaylı imza sirkülerinin aslı ya da noter onaylı ‘aslı gibidir’ orijinali (TNB TEKNOLOJİ merkezine gelen ya da yerinde kimlik doğrulama hizmetinden faydalanan şirketlere imza sirkülerinin orijinalinin görülmesi esas olmak üzere fotokopisi ile işlem yapılır.)
- Başvuru sahibinin şirketin kanuni temsilcisi olduğu ilan edilen, imza sirkülerinin müstenidatı Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi
- İşlem yetkilisi, şirketin kanuni temsilcisi değil ise noter onaylı KEP konulu vekaletnamenin aslı

Tüzel kişilerin KEP rehberinde bulunmaları zorunludur. Bireysel kullanıcılar için KEP Rehberinde kayıtlarının bulunması isteğe bağlıdır.

Hayır. Gönderim sırasında delil oluştuğu için iptal edilmesi mümkün değildir.

Gönderilen mesajın karşı tarafa iletildiğinden emin olunmasıdır. Alıcı ise bu mesajın kesinlikle gönderici bölümünde yazan kişiden veya kurumdan geldiğinden emin olmaktadır. 

KEP hizmeti 1 yıllık veya 3 yıllık olarak sunulmaktadır.

Hayır. KEP sistemi kapalı bir sistem olduğu  için sadece KEP hesaplarına ileti gönderebilirsiniz

Gönderici yazmış olduğu mesajı elektronik olarak imzalar ve KEPHS’e gönderir.
Kullanıcının kimlik bilgileri doğrulanır ve güvenlik kontrolü yapılır. 
KEPHS tarafından işlem sertifikası ile imzalanır ve zaman damgası kullanılarak gönderimi gerçekleştirilir.
İşlem sertifikasından KEPHS’yi doğrulama ve güvenlik kontrolleri gerçekleştirilir.
Gönderinin teslim edildiğine dair onay alınır.
Gönderi alıcının e-postasına iletilir.
Elektronik imza doğrulama ve okuma gerçekleşir.
KEPHS’ye teslim alındısı iletilir.

KEP hesabı kullanmanın yürürlükteki KEP mevzuatına göre bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar muhattap oldukları Tüzel Kişilikler ile Gerçek Kişilerden hizmetlerine başvuru esnasında KEP adresi almış olma zorunluluğu getirebilmektedir.

Bireysel KEP hesaplarında;
Ad- Soyadı
KEP Hesap Adresi
T.C. Kimlik Numarası
İstenildiği takdirde;
Unvan
Adres
Telefon Numarası
Hizmet Türü
İmza Doğrulama Verisi
Kurumsal KEP hesaplarında;
Tüzel Kişinin Adı
KEP Hesap Adresi
MERSİS Numarası
Adres
Kurumun Bulunduğu İl
Sektörü
İstenildiği takdirde;
İşlem yetkilisi /yetkililerinin adı soyadı
İşlem yetkilisi /yetkililerinin unvanı

Hesabı kapatmaya yetkili kılınmış kişiler hizmet sağlayıcılarına kimlik bilgilerini teyit ettirmek suretiyle kapatma işlemini gerçekleştirebilirler. Buna ek olarak, kapatılan hesaba herhangi bir ileti alımı ve gönderimi yapılamamaktadır. Ancak söz konusu hesabın en az 3 ay süreyle ulaşılabilir tutulduğunu da belirtmek gerekmektedir. Yönetmelikle belirlenen bu zorunlu sürenin bitiminin akabinde hesap kullanıma tamamen kapatılmış olmaktadır.

Hayır. KEP gönderimi için e-imza ya da mobil imza kullanıcısı olmalısınız. E-imza ya da mobil imza kullanmıyorsanız sadece size iletilen KEP gönderilerini alabilirsiniz.

Gerçek Kişiler;
ad.soyad.sayı@hs02.kep.tr
Tüzel Kişiler;
1) “MERSİS No”,
2) “MERSİS No.X”,
3) “TüzelKişiAdı”,
4) “TüzelKişiAdı.X”
Formatlarından biri ile oluşturulur. “X” alfa nümerik olacak şekilde isteğe bağlı olarak başvuru sahibi tarafından belirlenir.

Bireysel kullanıcılar için bir KEP hesabı tek bir kişiye aittir. Kurumsal kullanıcılar, başvuru sırasında veya daha sonra birden fazla alt kullanıcı atanmasını talep edebilir.

Pasaportunuz ile başvurarak, KEP hesap sahibi olabilirsiniz.

Hayır. Dilediğiniz adette KEP gönderebilirsiniz. Tarifeniz doğrultusunda ücretlendirilirsiniz. Fakat mevzuat gereği göndermiş olduğunuz KEP iletilerinin eklerinin boyutu 25 MB'ı geçemez.

KEP sistemini düzenleyen ve denetleyen kurum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)'dur.